Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến Tại CITY SHOPPING - Gía Cực Sốc Chỉ Có Tại CITY SHOPPING

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến Tại CITY SHOPPING - Gía Cực Sốc Chỉ Có Tại CITY SHOPPING

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến Tại CITY SHOPPING - Gía Cực Sốc Chỉ Có Tại CITY SHOPPING

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến Tại CITY SHOPPING - Gía Cực Sốc Chỉ Có Tại CITY SHOPPING
Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến Tại CITY SHOPPING - Gía Cực Sốc Chỉ Có Tại CITY SHOPPING
 

Đồ Dùng Nhà Bếp 2

Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.8L/G ( Trắng Vân Cam )

Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.8L/G ( Trắng Vân Cam )

319.000đ

350.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-9%
Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.8L/G ( Đen Xám nhạt )

Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.8L/G ( Đen Xám nhạt )

319.000đ

350.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-9%
NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG NẮP RỜI 2.2L/R

NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG NẮP RỜI 2.2L/R

355.000đ

390.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-9%
Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.2L

Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.2L

275.000đ

320.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-14%
LÒ VI SÓNG SHARP R-898M(S) - Dung Tích 20L

LÒ VI SÓNG SHARP R-898M(S) - Dung Tích 20L

5.390.000đ

7.500.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-28%
LÒ VI SÓNG SHARP R-G223VN-SM - Dung Tích 20L

LÒ VI SÓNG SHARP R-G223VN-SM - Dung Tích 20L

1.550.000đ

2.190.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-29%
LÒ VI SÓNG SHARP R-G222VN-S - Dung Tích 20L

LÒ VI SÓNG SHARP R-G222VN-S - Dung Tích 20L

1.490.000đ

1.980.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-25%
LÒ VI SÓNG SHARP R-G221VN-W - Dung Tích 20L

LÒ VI SÓNG SHARP R-G221VN-W - Dung Tích 20L

1.500.000đ

1.990.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-25%
LÒ VI SÓNG SHARP R-249VN(S) - Dung Tích

LÒ VI SÓNG SHARP R-249VN(S) - Dung Tích

Liên hệ

Chưa có nhận xét

cartThêm vào giỏ hàng
LÒ VI SÓNG SHARP R-209VN - Dung Tích 22L

LÒ VI SÓNG SHARP R-209VN - Dung Tích 22L

1.300.000đ

1.620.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-20%
LÒ VI SÓNG SHARP R-678VN(W) - Dung Tích 20L

LÒ VI SÓNG SHARP R-678VN(W) - Dung Tích 20L

2.150.000đ

2.900.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-26%
LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN-R – CÓ NƯỚNG ( Dung Tích 27L )

LÒ VI SÓNG SHARP AX-1100VN-R – CÓ NƯỚNG ( Dung Tích 27L )

6.900.000đ

9.900.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc - Nhập mã XSXDF để được giảm giá

cartThêm vào giỏ hàng
-30%
LÒ VI SÓNG SHARP R-239VN - Dung Tích 22L

LÒ VI SÓNG SHARP R-239VN - Dung Tích 22L

1.600.000đ

2.000.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-20%
LÒ VI SÓNG SHARP R-219VN(S) - Dung Tích 22L

LÒ VI SÓNG SHARP R-219VN(S) - Dung Tích 22L

1.350.000đ

1.690.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-20%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-1010V ( Dung Tích 10L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-1010V ( Dung Tích 10L)

2.650.000đ

3.990.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-34%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-228V ( Dung Tích 2.8L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-228V ( Dung Tích 2.8L)

775.000đ

990.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-22%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-555V ( Dung Tích 5.0L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-555V ( Dung Tích 5.0L)

1.590.000đ

2.390.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-33%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-206V ( Dung Tích 0.6 L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-206V ( Dung Tích 0.6 L)

420.000đ

590.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-29%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-211V ( Dung Tích 1.1L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-211V ( Dung Tích 1.1L)

465.000đ

610.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-24%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-N218V ( Dung Tích 1.8L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-N218V ( Dung Tích 1.8L)

470.000đ

690.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-32%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-215V ( Dung Tích 1.5L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-215V ( Dung Tích 1.5L)

515.000đ

750.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-31%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-222V  (Dung Tích 2.2 L )

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-222V (Dung Tích 2.2 L )

635.000đ

980.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-35%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11EV ( Dung Tích 1.0L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11EV ( Dung Tích 1.0L)

645.000đ

890.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-28%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-1802V ( Dung Tích 1.8L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-1802V ( Dung Tích 1.8L)

785.000đ

980.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-20%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-191EV ( Dung Tích 1,8 L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-191EV ( Dung Tích 1,8 L)

735.000đ

890.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-17%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11ETV ( Dung Tích 1.0L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11ETV ( Dung Tích 1.0L)

780.000đ

1.090.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-28%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-1018V ( Dung Tích 10 LÍT)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-1018V ( Dung Tích 10 LÍT)

2.750.000đ

3.950.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-30%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-778V ( Dung Tích 7.0 LÍT)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-778V ( Dung Tích 7.0 LÍT)

2.120.000đ

2.790.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-24%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-777V ( Dung Tích 7.0 LÍT)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-777V ( Dung Tích 7.0 LÍT)

1.930.000đ

2.750.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-30%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18ETV ( Dung Tích 1.8L )

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18ETV ( Dung Tích 1.8L )

830.000đ

1.135.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-27%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-19ETV ( Dung Tích 1,8 LÍT)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-19ETV ( Dung Tích 1,8 LÍT)

865.000đ

1.190.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-27%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-23EV ( Dung Tích 2.2L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-23EV ( Dung Tích 2.2L)

Liên hệ

Chưa có nhận xét

cartThêm vào giỏ hàng
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R18STV ( Dung Tích 1.8L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R18STV ( Dung Tích 1.8L)

970.000đ

1.350.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-28%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-740V ( Dung Tích 3.8L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-740V ( Dung Tích 3.8L)

1.070.000đ

1.390.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-23%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R23STV ( Dung Tích 2.2L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R23STV ( Dung Tích 2.2L)

1.250.000đ

1.450.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-14%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-1800V (  Dung Tích 1,8 LÍT)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-1800V ( Dung Tích 1,8 LÍT)

835.000đ

1.190.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-30%
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ SHARP KS-ZT18V ( Dung Tích 1.8L)

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ SHARP KS-ZT18V ( Dung Tích 1.8L)

1.480.000đ

1.890.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-22%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-322V ( Dung Tích 2,2 lít )

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-322V ( Dung Tích 2,2 lít )

690.000đ

890.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-22%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-311V ( Dung Tích 1.1L)

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-311V ( Dung Tích 1.1L)

445.000đ

639.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-30%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-748V ( Dung Tích 3.8 LÍT )

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-748V ( Dung Tích 3.8 LÍT )

1.050.000đ

1.390.000đ

Chưa có nhận xét

GHToàn Quốc

cartThêm vào giỏ hàng
-24%

Người mua chỉ thanh toán khi nhận hàng còn nguyên niêm phong, nguyên đai nguyên kiện. Áp dụng trên toàn quốc với các đơn hàng có giá trị dưới 10,000,000 đồng.

Người mua chỉ thanh toán khi nhận hàng còn nguyên niêm phong, nguyên đai nguyên kiện. Áp dụng trên toàn quốc với các đơn hàng có giá trị dưới 10,000,000 đồng.

Người mua chỉ thanh toán khi nhận hàng còn nguyên niêm phong, nguyên đai nguyên kiện. Áp dụng trên toàn quốc với các đơn hàng có giá trị dưới 10,000,000 đồng.

Người mua chỉ thanh toán khi nhận hàng còn nguyên niêm phong, nguyên đai nguyên kiện. Áp dụng trên toàn quốc với các đơn hàng có giá trị dưới 10,000,000 đồng.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Thông tin của bạn sẽ được giữ kín tuyệt đối, và bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Mỗi khách hàng chỉ tham gia chương trình 1 lần. Chương trình chỉ dành cho khách hàng đăng ký nhận tin lần đầu tiên.

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI