THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
 
Trang chủ >> Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ >> THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

  • 0 Đánh giá
    0 Đã bán
  • Giá : Chọn phân loại sản phẩm
Số lượng:  
Số lượng hàng : 50
Tên THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Xuất sứ Việt Nam
Thương hiệu Tủ sách đại đạo tam kỳ phổ độ
Phạm vi giao hàng Toàn Quốc
Màu sắc
Tình trạng Mới
Mã sản phẩm
Lượt xem 201
Nhà bán hàng
Kho hàng 50
Công suất
Bảo hành
Vận chuyển từ -

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

THÁNH GIÁO ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Ngọc Đàn (Cần Giuộc)

Samedi, 17 Jullet 1926 (8-6 B.D.)

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ VIẾT CAO-ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG.

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

Đại hỉ! Đại hỉ!

Ngọc Đầu Sư khả tu truyền Pháp, thuyết Đạo.

Kẻ nào trai giới đặng mười ngày trở lên, thọ Bửu Pháp đặng.

Chư môn đệ phải trai giới.

Vì tại sao?

Chẳng phải Thầy còn buộc theo Cựu luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng.

Thầy cắt nghĩa:

Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân. Một phàm gọi là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là Spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng.

Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng do nơi Tinh, Khí, Thần mà luyện thành. Nó nhẹ hơn không khí.

Nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc Đạo mà có Tinh, Khí, không có Thần thì không thể nhập mà hằng sống đặng.

Còn có Thần không có Tinh, Khí thì khó hườn đặng Nhị Xác Thân.

Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.

Nó vẫn là chất, tức hiệp với không khí Tiên-Thiên, mà trong Khí Tiên-Thiên thì hằng có điễn quang. Cái Chơn-Thần buộc phải tinh tấn, trong sạch mới nhẹ nhàng hơn không khí, ra khỏi ngoài Càn-Khôn đặng.

Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng.

Nó phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn Thần tinh khiết.

Nếu như các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng?

Như rủi bị hườn thì đến khi đắc Đạo, cái trược khí ấy vẫn còn mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điễn (bon con ducteur d’ lectricit), thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế làm một bậc Nhân-Tiên thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.

Vì vậy, Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện Đạo.

Jeudi 22 Juilet 1926 (13-6 B.D)

 

Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm.

Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.

Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái?

Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Đạo. Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con.

Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Đăng là Chưởng Giáo, Nhiên Đăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Đế.

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Jésus là Thánh Đạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn.

Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Đấng ấy?

Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Đấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Đạo. Các con nên biết.

Nếu không Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.

Liên Thanh Sưu Tập
 

 


( Đánh giá của bạn về sản phẩm này)

Đánh giá sản phẩm
Tất cả (0) 5 sao (0) 4 sao (0) 3 sao (0) 2 sao (0) 1 sao (0) Có bình luận (0) Có hình ảnh (0)
Xem thêm

Sản phẩm cùng shop

Hết hàng
BẾP KHÈ GAS CÔNG NGHIỆP BLUESTAR BS-5A1N

BẾP KHÈ GAS CÔNG NGHIỆP BLUESTAR BS-5A1N

549.000đ690.000đ

GHToàn Quốc

-20%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP HẦM 280C NIKKO ( Xanh Nhạt )

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP HẦM 280C NIKKO ( Xanh Nhạt )

599.000đ649.000đ

GHToàn Quốc

-8%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ BLUESTAR BS-5A2.T ( 6A )

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ BLUESTAR BS-5A2.T ( 6A )

649.000đ700.000đ

GHToàn Quốc

-7%
GIẢM
BẾP GAS KHÈ LỬA XOÁY SOGO GT-168-5Q

BẾP GAS KHÈ LỬA XOÁY SOGO GT-168-5Q

599.000đ649.000đ

GHToàn Quốc

-8%
GIẢM
BẾP CÔNG NGHIỆP KHÈ CT-10B PETROCITY ( Trắng Bạc )

BẾP CÔNG NGHIỆP KHÈ CT-10B PETROCITY ( Trắng Bạc )

899.000đ950.000đ

GHToàn Quốc

-5%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ PETRO CITY CT-( 7B) ( Trắng Bạc )

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ PETRO CITY CT-( 7B) ( Trắng Bạc )

799.000đ890.000đ

GHToàn Quốc

-10%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ CITY CÁN TRUNG CT-168C

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ CITY CÁN TRUNG CT-168C

449.000đ520.000đ

GHToàn Quốc

-14%
GIẢM
BẾP CÔNG NGHIỆP KHÈ MỒI LỬA CITY 5BS

BẾP CÔNG NGHIỆP KHÈ MỒI LỬA CITY 5BS

499.000đ590.000đ

GHToàn Quốc

-15%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ MỒI LỬA CITY 6B

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ MỒI LỬA CITY 6B

649.000đ720.000đ

GHToàn Quốc

-10%
GIẢM
BẾP GAS KHÈ CÔNG NGHIỆP CÁN DÀI MỒI LỬA CITY CT-6A2

BẾP GAS KHÈ CÔNG NGHIỆP CÁN DÀI MỒI LỬA CITY CT-6A2

749.000đ890.000đ

GHToàn Quốc

-16%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ VIP CITY (VÀNG) CT- 5A1 V

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ VIP CITY (VÀNG) CT- 5A1 V

699.000đ790.000đ

GHToàn Quốc

-12%
GIẢM
BẾP GAS 1 Lò BÁN CÔNG NGHIỆP KHÈ SOGO GT-208 S1

BẾP GAS 1 Lò BÁN CÔNG NGHIỆP KHÈ SOGO GT-208 S1

649.000đ890.000đ

GHToàn Quốc

-27%
GIẢM
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ CÁN NGẮN WONDERFUL 5A1

BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KHÈ CÁN NGẮN WONDERFUL 5A1

799.000đ890.000đ

GHToàn Quốc

-10%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-4600 (GL)

BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-4600 (GL)

2.099.000đ2.900.000đ

GHToàn Quốc

-28%
GIẢM
Bếp gas đôi Rinnai RV-4600(GL-T)N

Bếp gas đôi Rinnai RV-4600(GL-T)N

2.219.000đ2.900.000đ

GHToàn Quốc

-23%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI Rinnai RV-5700-SCH(BW)

BẾP GAS ĐÔI Rinnai RV-5700-SCH(BW)

2.859.000đ2.990.000đ

GHToàn Quốc

-4%
GIẢM
 BẾP GAS DƯƠNG Rinnai RV-715Slim(GL-Bubble)

BẾP GAS DƯƠNG Rinnai RV-715Slim(GL-Bubble)

1.649.000đ1.850.000đ

GHToàn Quốc

-11%
GIẢM
Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(GL-Bubble)

Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim(GL-Bubble)

1.599.000đ1.750.000đ

GHToàn Quốc

-9%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-715SLIM(GL-PE)

BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-715SLIM(GL-PE)

1.749.000đ1.900.000đ

GHToàn Quốc

-8%
GIẢM
BẾP GAS Đôi RINNAI RV-715 SLIM(GL-D)

BẾP GAS Đôi RINNAI RV-715 SLIM(GL-D)

1.699.000đ1.890.000đ

GHToàn Quốc

-10%
GIẢM
BẾP GAS Đôi RINNAI RV-615SLIM(GL-D)

BẾP GAS Đôi RINNAI RV-615SLIM(GL-D)

1.549.000đ1.790.000đ

GHToàn Quốc

-13%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-3715GL(FM)

BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-3715GL(FM)

1.249.000đ1.390.000đ

GHToàn Quốc

-10%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-715SLIM(GL-SC)

BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-715SLIM(GL-SC)

1.749.000đ1.890.000đ

GHToàn Quốc

-7%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-3615GL(FM)

BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-3615GL(FM)

1.169.000đ1.290.000đ

GHToàn Quốc

-9%
GIẢM
Bếp gas đôi Rinnai RV-7Double Glass(L)

Bếp gas đôi Rinnai RV-7Double Glass(L)

1.499.000đ1.590.000đ

GHToàn Quốc

-6%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-715SLIM SCH ( VP )

BẾP GAS ĐÔI RINNAI RV-715SLIM SCH ( VP )

1.099.000đ1.190.000đ

GHToàn Quốc

-8%
GIẢM
BẾP GAS ĐÔi RINNAI RV-615SLIM(G)

BẾP GAS ĐÔi RINNAI RV-615SLIM(G)

1.049.000đ1.190.000đ

GHToàn Quốc

-12%
GIẢM

sản phẩm đã xem